Molly Haslund er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi (2000-2005) og Glasgow School of Art (MFA, 2003-2005)

Haslund arbejder i et krydsfelt mellem skulptur, installation og performance og kombinerer elementer fra popkultur, performance art, litteratur og musik i en multifacetteret kunstnerisk praksis. Via skiftende strategier undersøger Haslunds værker, hvordan ideer, identitet og sociale hierarkier er intimt forbundne med og vedvarende forhandles via kropslig gestik, ritualer, socialt design og iscenesættelsen af vores fysiske omgivelser. I sine performances inkorporerer hun ofte biografiske elementer fra sin opvækst i Vestjylland, gerne med et humoristisk islæt, foruden elementer fra kendte og mindre kendte kunstneres og performeres liv. I kraft af sin interesse for fysikalitet i forhold til sociale rum og øjeblikkets aktualitet opbygges eller performes hendes værker sjældent på identisk vis to gange, men udvikles i stedet lokalt eller tilpasses nye lokationer i dialog med den givne kontekst.

Haslund har været involveret i flere internationale samarbejder;
Med kunstnerduoen Lone Twin (UK) og fire andre internationale kunstnere udviklede og opførte hun performances mellem 2006-2010, turnerende over hele Europa. Mellem 2006 og 2013, som duoen Molly and Me, udviklede hun en serie performances med Catherine Hoffmann (UK), opført i Glasgow, Edinburgh, London, Leipzig og København.

I 2014 var Haslund Artist in Residence via Statens Kunstfond i det internationale residency-program ISCP i New York City, hvor hun udviklede og performede Rhythm One Choreography i samarbejde med publikum under Contemporary Performance Special Effects Festival på Participants Inc. Manhattan, foruden andre samarbejdsprojekter.

På det seneste har kernen i hendes praksis været interaktive skulpturer såsom de udvalgte værker udstillet på MFSK, Roskilde (2013), og i skulpturparken Wanås Konst, Sverige (sæsonen 2014) – foruden solo-performances, som bl.a. kredser om musik i relation til eksistentielle og kulturelle emner.

In 2015 var Haslund Artist in Residence på Flux Factory, NYC hvor hun deltog i Peekskill Project 6, og i München, Tyskland var hun ligeledes på et ophold der inkluderede en soloudstilling hos Gallerie FOE.

''Ofte konstruerer jeg et virkeligt, men morsomt og absurd univers i mine værker og performances. Gennem disse skildrer jeg glæder og konflikter i de paradokser, der findes i almindelige objekter og situationer, i kulturelle ritualer, musik og popkultur. Gennem konstruerede udfordringer og personlige udsagn skaber jeg nye poetiske forståelser og visuelle tableauer der indholder glædefuld melankoli.''